1. fbspin:

  the moment

   
 2. (Source: gir1sgir1sgir1s, via mifei)

   
 3. (Source: kittiezandtittiez, via otsune)

   
 4.  
 5. kojimblr:

  Hitomi Yasueda,安枝瞳

   
 6. kojimblr:

  Hitomi Yasueda,安枝瞳

   
 7. kojimblr:

  Hitomi Yasueda,安枝瞳

   
 8.  
 9.  
 10.